'; Om prosjektet | Nesbru går grønt

Om prosjektet

Et 21-dagers endringseksperiment

Vi vet alle at noe må skje for at vi skal omstille samfunnet i møte med klima- og miljøutfordringene. Men hva er dette noe? Og hva har egentlig klimaendringer med deg å gjøre?

Følg med når lever og lærere på vg2 på Nesbru videregående skole utforsker og eksperimenterer med endring i 21 dager. Underveis vil de dele sine erfaringer og historier her, for å inspirere, utfordre og skape nye samtaler om enkeltpersoners rolle for å oppnå bærekraftig utvikling.

 

Hvorfor?

Det finnes én fellesnevner på alle klimaløsninger: mennesker. Det er mennesker som utvikler ny teknologi, det er mennesker som tar avgjørelser i politikk og næringsliv, og det er mennesker som utgjør vårt sosiale og kulturelle felleskap.

Derfor er det også mennesker som skaper og utvikler rom for endring.

Men så er spørsmålet: hvilken rolle spiller du som individ i det store bildet? Hvordan kan du utgjøre den store forskjellen?

I dette eksperimentet får elevene selv erfare hvordan det er å prøve å endre noe i sitt liv i en bærekraftig retning, samtidig som de fordyper seg i tverrfaglige problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling.

 

Hva skjer?

Hver deltaker velger en utfordring, et lite, personlig endringseksperiment, og lever med dette i 21 dager. Underveis får de veiledning, inspirasjon og oppfølging fra eksperter på endring og klima. Historiene og erfaringene de gjør seg blir samlet her på denne plattformen.

 

cCHALLENGE – et erfaringsbasert undervisningsverktøy

Prosjektet benytter seg av undervisningsverktøyet cCHALLENGE, et 21-dagers eksperiment utviklet av professor Karen O’Brien ved Universitetet i Oslo og levert av cCHANGE. Gjennom erfaringsbasert læring utfordrer verktøyet elevene til å stille kritiske spørsmål som ”hva hvis” og ”hvorfor ikke”. Samtidig styrker det elevens handlekraft og handlingsvilje i møte med et komplekst og ofte overveldende tema som klimaendringer.

 

Forankring

Prosjektet ”Nesbru går grønt” ledes av cCHANGE og er forankret i skoleledelsen og knyttet til skolefaglig arbeid ved Nesbru vgs.

 

         

 

 

Tilbake